O nás

Škola v Dolním Lánově je malotřídní školou rodinného typu. Součástí školy je mateřská škola s kapacitou 24 dětí, základní škola s kapacitou 45 žáků, školní družina s kapacitou 30 žáků a školní jídelna, kde je možnost stravování pro 75 dětí. Všechny složky naší školy sídlí v jedné budově. Mateřská škola a školní jídelna je umístěna v přízemí budovy a základní škola se školní družinou v 1. poschodí. Vyučování začíná v 7:45 z důvodu přizpůsobení se autobusové dopravě, na kterou jsou někteří naši žáci vázáni. Mohou k nám přijíždět i žáci ze sousedních obcí.

Rodinná atmosféra

Individuální přístup

Volnočasové aktivity

Domácí kuchyně

Aktuality

Seznam přijatých uchazečů do ZŠ na školní rok 2021/2022

23. 04. 21

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 […]

Více >

Návrat dětí do mateřské školy

21. 04. 21

Vážení rodiče, zasílám Vám skvělé zprávy. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN  se ,,omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.“ Znamená to, že od 26. 4. 2021 mohou […]

Více >

Zápis do MŠ

14. 04. 21

Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ: Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme nuceni organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost všech dětí i Vás dospělých a zároveň abychom respektovali všechny zákonné povinnosti. Proto berte v potaz následující informace: Datum zápisu: 2. 5. – 16. 5. 2021 Místo zápisu: Základní a mateřská škola Dolní […]

Více >

LETNÍ DRUŽINOVÝ TÁBOR 2021 NABÍDKA

ŠD

22. 03. 21

V prvním týdnu podnikneme výlety po Krkonoších a jednodenní výlet na kole po lesních cestách. Vlakem se vydáme do zábavného parku Fajnpark. Zažijeme dobrodružství plný lesních her a soutěží v Harteckém lese, zasportujeme si, budeme tvořit… Děti se mohou těšit na táborák s přespáním ve stanu. V druhém týdnu si užijeme pětidenní tábor na horské […]

Více >

Zápis do ZŠ

15. 03. 21

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme nuceni organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby bylazaručena bezpečnost všech dětí i Vás dospělých a zároveň abychom respektovali všechny zákonnépovinnosti. Proto berte v potaz následující informace: Datum zápisu: 1. 4. – 16. 4. 2021 Místo zápisu: Základní a mateřská škola Dolní Lánov (v prvním patře) Dolní Lánov 222, 543 […]

Více >

Školní družina

ŠD

03. 02. 21

Milí rodiče, od pondělí 1. 2. bude v provozu ranní i odpolední družina bez omezení.

Více >