Běh harteckou alejí 2024

12. 06. 24

Ve středu 5. června 2024 se konal tradiční ,,Běh harteckou alejí“ a závodu se zúčastnilo 16 dětí z naší školy. V Hartě se sešlo mnoho běžců a běžkyň z okolních škol. Závodilo více jak 350 dětí. Všechny závodníky čekala trať dlouhá 1 km, kde si mohli poměřit síly s ostatními běžci.

Soutěžilo se i v kategorii mateřských škol – předškolních dětí. I zde jsme měli zástupce třech běžců a vedli si výborně. V kategorii dívek vyhrála Ema Zvirotská a u chlapců Michael Blažej, hned za ním doběhl na 2. místě Anthony Emenike.

Pro pěkná místa ve veliké konkurenci výborných běžců si doběhlo i několik dalších našich žáků. 9. místo vybojoval Jaroslav Pavlíček z 1. třídy, 11. místo obsadila Laura Blažejová z 2. třídy, ze 4. třídy doběhla na 7. místě Sabina Hassmannová a na 10. místě Anna Jandejsková, z 5. třídy se na 10. místě umístil Dominik Kejzlar. I další žáci si vedli dobře a bojovně. Cestu zpátky jsme si pak všichni užili pěším výletem přes les, kde jsme si ještě společně zahráli několik lesních her.

Všem závodníkům gratulujeme za výbornou reprezentaci školy. Veliké poděkování patří i ostatním spolužákům a učitelkám ze školy, kteří přišli závodníky podpořit a dorazili za námi pěšky přes hartecký les.

Anita Blažejová