Obecné

Školní družina je důležitou součástí školy. Má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků. Zabezpečuje pobyt všech dětí od první do čtvrté třídy. V případě volné kapacity mohou ŠD využívat i žáci 5. ročníku. Vzhledem k různému věku žáků, vedeme děti ke spolupráci, k vzájemné pomoci, k respektu k druhým, k toleranci a ohleduplnosti. Činnosti ŠD jsou zaměřeny na odstranění únavy po vyučování, aktivní odpočinek a zájmové aktivity. Hra je součástí všech činností ve školní družině.

Co nejvíce času se snažíme pobývat venku na školní zahradě, či v přírodním prostředí v okolí školy. Zaměřujeme se na různé sportovní, přírodovědné a pohybově hravé aktivity. V zimě se věnujeme zimním sportům včetně stavění sněhuláků. Za nepříznivého počasí využíváme i prostory tělocvičny ať už k aktivním sportovním činnostem, tancování na hudbu, nebo k jiným odpočinkovým aktivitám.

Nezapomínáme ani na vzdělání dětí. Herní formou pomocí čtení příběhů, dramatizací pohádek, vyprávění a luštění rozvíjíme čtenářskou gramotnost. V rámci celoročního projektu ,,Recyklohraní“ podporujeme vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, soutěží atd.

V naší družině má nezastupitelné místo sportovní vyžití dětí. Již šestým rokem jsme zapojeni do celorepublikového projektu ,,Sportuj ve škole“, (dříve pod názvem ,,Hodina pohybu navíc“. Mimo jiné organizujeme pro děti také zájmové kroužky (přírodo-technický, anglický, sportovní, šikulové, sebeobranu a šachy.)

Školní družina nabízí dětem příjemné prostředí, které je místem odpočinku a radosti dětí.

Informace pro rodiče

Ranní provoz ŠD: pondělí až pátek od 6:45 do 7:45 hodin

Odpolední provoz ŠD:  pondělí až pátek od 11:35 do 16:00 hodin

Vychovatelka:

Anita Blažejová