Obecné

Naše jednotřídní mateřská škola se nachází v prostředí Dolního Lánova v podhůří Krkonoš. Je součástí budovy Základní školy. Ke školce přiléhá krásná rozlehlá zahrada a hřiště, kde trávíme co nejvíce času, zejména v odpoledních hodinách. Dopolední vycházky po okolí školy nabízejí krásné výhledy na hory. Ven chodíme každý den i za nepříznivého počasí.

V současné době je v naší malotřídní zapsáno 22 dětí. Třída je smíšená, což znamená, že jsou zde umístěny děti od 2 do 7 let. Pro děti dvouleté a dítě se specifickou poruchou chování máme dvě asistentky.

Vnitřní prostor tvoří ložnice, herna, jídelna, sociální zařízení a šatna. K dispozici nám je i tělocvična, o kterou se dělíme se žáky .

O celodenní stravu a pitný režim se stará školní jídelna. Jídelníček je pestrý, děti mají možnost ochutnat rozmanitou škálu jídel a nápojů.

Principy, které jsou pro práci v mateřské škole důležité:

  • Podpora jedinečnosti
  • Svoboda a zodpovědnost
  • Cesta je cíl
  • Vstřícnost a respekt
  • Svět v souvislostech
  • Bezpečí a samostatnost
  • Žádné nálepkování
  • Otevřenost světu
  • Zapojení rodiny
  • Radost z učení a kreativita

Na co klademe velký důraz:

Na upřímnost a pravdivé jednání s dětmi, na to abychom uměli vyjadřovat své potřeby, spolupracovat a pomáhat ostatním, domluvit se s druhými, rozhodnout se, řešit konfliktní situace, nést odpovědnost za vlastní jednání, dodržovat nastavená pravidla, pěstovat dobré vztahy. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se všichni budou cítit dobře, všichni budou přijímáni. Učíme se, že někdy je nutné překonat naplnění svých vlastních potřeb ve prospěch skupiny, tudíž nebýt sobecký. Klademe důraz na to, že každý člověk je jiný a má jiné potřeby. To je to, čím se od sebe navzájem odlišujeme. Poznáváme, že tato individualita navíc může ostatní motivovat a obohatit. Učíme se respektovat se navzájem. Využíváme všech situací k poučení dětí pro posílení jejich emočního cítění, k odolávání stresu a rozvíjení jejich sociálních dovedností.

Spolupráce s rodinou:

K naší práci je velmi důležitá spolupráce s rodinou. My, učitelé, pouze doplňujeme rodinnou výchovu. Pracujeme na tom, aby se Vaše dítko rozvíjelo po všech stránkách. Hlídáme, aby se správně vyvíjelo a snažíme se eliminovat veškeré překážky, které mohou nastat a případně společně s Vámi pracovat na zlepšení stavu. Pokud považujeme situaci za nutnou, dáváme doporučení k návštěvě odborných středisek, jako je klinický logoped nebo Pedagogicko-psychologická poradna. Snažíme se, aby děti byly připraveny ve všech oblastech. Vrcholem je samozřejmě příprava pro nástup do základní školy.

Velice nám pomáhá, pokud s námi spolupracujete. Už jen tím, že navážete na naši práci. To znamená, že si s dětmi opakujete básničky a písničky, které se učíme, povídáte si o dění v mateřské škole, učíte je samostatnosti a sebeobsluze. Pokud je to nutné, docházíte na logopedii a s dětmi pracujete, abyste eliminovali řečové vady, které se v pozdějším věku velice těžko odstraňují. Vaše individuální práce doma s dítětem je velmi cenná a na dětech viditelná. Dítě je Váš poklad, o který byste měli s láskou pečovat. A my Vám s tím moc rádi pomůžeme!

O Vaše děti se starají:

Dvě zkušené učitelky a jedna asistentka. Učitelky se starají o chod třídy, naplňují osnovy Rámcového vzdělávacího programu, připravují každodenní činnosti pro děti v souladu s Třídním vzdělávacím plánem. Paní asistentka pomáhá s chodem třídy a stará se o svěřené děti.

Učitelky:

Denisa Nossková

Veronika Kotoučková

Asistentky:

Petra Buiglová