Zápis do ZŠ

15. 03. 21

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme nuceni organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla
zaručena bezpečnost všech dětí i Vás dospělých a zároveň abychom respektovali všechny zákonné
povinnosti.

Proto berte v potaz následující informace:

 1. Datum zápisu: 1. 4. – 16. 4. 2021
 2. Místo zápisu: Základní a mateřská škola Dolní Lánov (v prvním patře)
  • Dolní Lánov 222, 543 41 Lánov
 3. Žádost o přijetí získáte:
  • Na webu www.zsmsdolnilanov.cz
  • V obálce na dveřích školy
 4. Vyplněnou žádost můžete doručit následujícími způsoby:
  • Po telefonické domluvě – osobním podáním ve škole (preferujeme)
  • Do datové schránky školy (7ermkuh)
  • Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním vhozením do schránky školy
 5. Pokud zvažujete odklad, kontaktujte nás na tel. č. 735 756 730 a individuálně se
  domluvíme.

Maximální počet žáků, které je možno přijmout: 23

Kritéria, podle kterých bude ředitelka Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov postupovat
v případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude větší, než stanovená kapacita
maximálního počtu přijatých žáků:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci:
  • S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu
   (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)
 2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií:
  • Žáci, jejichž sourozenec se v ZŠ vzdělává a v daném školním roce se dále vzdělávat bude
  • Losování

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Mgr. Lucie Koniková (ředitelka školy)
735 756 730