Zápis do MŠ

14. 04. 21

Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ:

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme nuceni organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost všech dětí i Vás dospělých a zároveň abychom respektovali všechny zákonné povinnosti. Proto berte v potaz následující informace:

 1. Datum zápisu: 2. 5. – 16. 5. 2021
 2. Místo zápisu: Základní a mateřská škola Dolní Lánov (v prvním patře)
  • Dolní Lánov 222, 543 41 Lánov
 3. Žádost o přijetí získáte: na webu www.zsmsdolnilanov.cz, www.dolnilanov.cz
  • V obálce na dveřích školy
  • POZOR- ŽÁDOST MÁ 2 ČÁSTI
 4. Vyplněnou žádost můžete doručit následujícími způsoby:
  • Po telefonické domluvě  – osobním podáním ve škole (preferujeme)
  • (tel. 735 756 730)
  • Do datové schránky školy (7ermkuh)
  • Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zs.d.lanov@atlas.cz)
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním vhozením do schránky školy

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Lucie Koniková (ředitelka školy)

Tel.: 735 756 730