ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

30. 08. 21

Vážení rodiče,

nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Slavnostní zahájení proběhne v 8:00 před budovou školy.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MUDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (dále jen „žáci“) neinvazivními antigenními testy, a to ve třech termínech (při testování neinvazivními RT-PCR testy ve dvou termínech), zároveň jsou s ohledem na zájem na ochraně veřejného zdraví stanovena pravidla nošení ochranných prostředků nosu a úst s uvedenými výjimkami. Toto opatření zároveň obsahuje i podrobné odůvodnění. Podrobněji: příloha č. 1 – Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách.

Podrobněji: Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách.

Testování všech žáků antigenními testy proběhne 1. 9. Testuje se ráno v dílně od 7:15 do 7:45. (1. třídy – za přítomnosti a pomoci rodičů)

První den budou třídnické hodiny ve všech třídách končit v 9:30. Družina bude v provozu do 13:00. Prosíme, pokud děti nepůjdou na oběd, odhlásit na tel. čísle 735 756 731 nebo nahlásit ráno ve škole.

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. mají všechny třídy vyučování do 11:35.

Po té půjdou žáci na oběd:

1. , 2., a 3. ročník v 11:35

4. a 5. ročník v 11:45

Žádáme všechny žáky i návštěvy školy, aby dodržovali platná hygienická opatření v souvislosti s výskytem covid-19.

Přejeme všem žákům, pedagogům i zákonným zástupcům hezký a klidný začátek nového školního roku.