Výhody malotřídní školy

01. 09. 20

Naše škola nabízí žákům klidné, přátelské, přehledné a téměř rodinné prostředí. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého žáka.

 • V naší škole máme 3 třídy. Prvňáčci tedy budou ve třídě sami!
 • Příjemná rodinná atmosféra
 • Malé množství žáků ve třídě – okamžité získávání zpětné vazby
 • Více prostoru pro individuální přístup k dětem
 • Budování samostatnosti žáků
 • Vedení žáků ke spolupráci, k vzájemné pomoci, k respektu k druhým, k toleranci a k ohleduplnosti
 • Vytvoření přátelství věkově smíšených dětí – vzájemné soužití starších a mladších
 • Přirozená a otevřená komunikace mezi dětmi a dospělými
 • Propojení školy s reálným životem
 • Využívání specifických forem výuky, skupinového a projektového vyučování
 • Výuka ve třídách i venku
 • Velký výběr volnočasových aktivit (kroužků)
 • Velké množství netradičních činností ve školní družině
 • Časté sportovní, přírodovědné a pohybově hravé aktivity venku v rámci školní družiny
 • Pořádání družinového tábora o letních prázdninách
 • Domácí kuchyně
 • Pořádání kulturních akcí pro veřejnost (zapojování žáků do školních akcí – dětský den, karneval, školní besídky, zahradní slavnosti, vítání občánků…)
 • Spolupráce naší MŠ a ZŠ umožní prvňáčkům snadnější přechod do první třídy
 • Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče