Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

20. 05. 22

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní
Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění rozhodla takto: