Přijetí dětí do MŠ

20. 05. 21

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

v Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov, okres Trutnov

Uchazeče s těmito registračními čísly:

  • MŠ – 01/21
  • MŠ – 02/21
  • MŠ – 03/21
  • MŠ – 04/21

Počet přijatých uchazečů: 4

Počet nepřijatých uchazečů: 0

Blahopřejeme a těšíme se na Vás 😊

Informační schůzka pro rodiče těchto dětí se koná 15. 6. 2021 v 16:00 hod. v Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov.

Mgr. Lucie Koniková