Informace ke stávce

22. 11. 23

Vážení rodiče,
Obracíme se na Vás z důvodu plánované celodenní stávky, která se bude konat v pondělí 27.11. 2023.

Pokud nebude stávka centrálně odvolána, naše škola se stávky zúčastní v plném rozsahu.  V tento den bude provoz základní školy a mateřské školy přerušen.

Zaměstnanci se účastní stávky z těchto důvodů:

  • Krácení finančních prostředků na ONIV (učební pomůcky)
  • Změny v PH-max – slučování tříd
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách
  • Návrh zrušení škol do 100 žáků – tudíž likvidaci malotřídek
  • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga, které by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Škrty počtu nepedagogických pracovníků (školníků, uklízeček, kuchařek), díky nimž by bylo velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.
  • Plánované zrušení odkladů školní docházky
  • A další…

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání a bojujeme za lepší vzdělávání pro naše žáky.

Děkujeme za pochopení,
Vedení školy ZŠ a MŠ Dolní Lánov