Monthly Archives: Červenec 2018

Ve škole to žije i o prázdninách

Po pobytovém táboře na chatě Ferra se děti mohly v druhém týdnu těšit na příměstský tábor. Tábor byl plný výletů, netradičních lesních her, sportovních soutěží, i cyklo výletů po lesních cestách.

Více informací: zde

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Ve školním roce 2017/2018 jsme žádali a nakonec získali od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dotaci na podporu a rozvoj polytechnické výchovy.

  Cílem tohoto projektu bylo vzbudit u dětí zájem o pracovní činnosti na základní škole, seznámit je s různými materiály a opracovávat je. K vypěstování pracovních dovedností však potřebujeme vhodné pracovní nářadí – z dotace tedy pořídíme především pracovní stoly, svěráky, kladívka, ale též stavebnice na montování, apod. Věříme, že děti budou v dalším období využívat těchto pomůcek po celou školní docházku. Vše mají přístupné na chodbě budovy, proto mohou pracovat i o přestávce či ve volnočasových útvarech.

Informace k příměstskému táboru – 16.7. – 20.7.2018

Více informací: zde

POZDRAV Z DRUŽINOVÉHO TÁBORA – CHATA FERRA

Posíláme pozdrav z družinového tábora z chaty Ferra. Dostali jsme se do Kouzelné říše pohádek a fantazie. S pomocí Slunečnice, Měsíčnice, Větrnice a Večernice zdoláváme všechny překážky, které nám do cesty nastražili zlí skřeti.

Více informací:  zde

zájmové kroužky 2017 – 2018

Za přispění Královéhradeckého kraje se na naší málotřídní škole mohly opět rozběhnout naše mimoškolní aktivity: sboreček, pískání na flétničky, matematicko-přírodo-technický kroužek, sportovní hry a nově: čtenářský klub a šachový kroužek. Více informací najdete zde: kroužky