Den stromů

24. 10. 2016 (pondělí) jedou žáci 2. a 3. ročníku na exkurzi „Den stromů“ do Vrchlabí. Odjezd v 9 hodin, první hodina se učí. Oblečení přiměřeně počasí. Vybírá se 20 Kč.  Gažiková       

 

 

PROSBA O SPOLUPRÁCI – TŘÍDĚNÍ HLINÍKU

Vážení rodiče,

Několik let je naše škola zapojena do akce „Recyklohraní“. Společně se snažíme učit naše děti třídit odpad (recyklovat) a vysvětlujeme jim důležitost třídění. Po celý rok pracují žáci na jednotlivých úkolech v rámci „Recyklohraní“. Za splněné úkoly získáváme body, za které můžeme pořídit potřebné pomůcky do školy. Zároveň ke Dni Země pořádáme sběr papíru po obci a průběžně celý rok sbíráme plastová víčka. Od roku 2012, zásluhou paní Karly Svaté jsme jako škola přibrali i sběr vytříděného hliníku. Ze získaných peněz uskutečňujeme školní výlety pro ZŠ a MŠ. Více informací je k dispozici zde: http://www.zsmsdolnilanov.cz/verejne-aktivity/

Chtěli bychom tímto poděkovat Karle Svaté, která zavedla ve škole sběr vytříděného hliníků a naučila nás ho správně roztřídit. Děti teď vědí, že když snědí ve škole jogurt, hliníkové víčko omyjí a dají ho do správného kontejneru, který je umístěn ve škole. Vědí, proč se hliník do běžného koše nedává. Možná touto cestou si všichni uvědomíme, proč je důležité třídit odpad. Jak jinak to můžeme děti naučit, než naším příkladem a tříděním ve škole. Paní Svatá z vlastní iniciativy pravidelně po dobu 4 let odvážela ze školy pytle hliníků, které doma ještě přebírala a kontrolovala, a poté je odvážela na určené místo. Za vytříděný hliník škola získávala peníze na nákup pomůcek.

Děkujeme paní Svaté za její čas a úsilí, které tomu věnovala. Jelikož je nyní časově velmi vytížená a nemůže v tom dále pokračovat, prosíme vás tímto o pomoc. Pokud by chtěl někdo z rodičů spolupracovat ve třídění hliníku, budeme velmi rádi a budeme v tom moc pokračovat. V případě bližších informací se můžete obrátit na paní vychovatelku.

BĚŽECKÉ ZÁVODY V ZÁMECKÉM PARKU JSOU ODLOŽENY

Z důvodu nepříznivého počasí jsou běžecké závody odloženy na středu 19.10.2016.

Podmínky zůstávají stejné.

Seznam závodníků: zde

Informace k závodům: Propozice

 

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM – VRCHLABÍ

Ve středu 12.října 2016 se zúčastníme závodu„BĚH ZÁMECKÝM PARKEM“ ve Vrchlabí.

Odjezd od školy: v 8:10 hodin objednaným autobusem, návrat kolem 12:00 hodin na oběd.

S sebou: jídlo a pití na celé dopoledne, sportovní oblečení, sportovní obuv, učení na 1. hodinu.

Peníze na startovné a dopravu: 50,-Kč, přinést – do 11.října 2016.

První vyučovací hodina začíná už v 7:25 hodin.

Na běžecké závody pojedou: Seznam závodníků

Projektový den

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 bude probíhat projektový den. Děti si přinesou potřeby na psaní (penály) a svačiny.

PODZIMNÍ SBĚROVÁ KAMPAŇ – RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní vyhlašuje soutěž do škol – sběr baterií a drobného elektrozařízení

Soutěž probíhá do 15.11.2016. Prosíme vás tímto o zapojení do soutěže. Pokud máte doma vysloužilé baterie či drobné elektrozařízení, noste nám je do školy ( Můžete předat osobně paní vychovatelce, a nebo je dát přímo na určené místo v prvním patře ZŠ ).

2358-6346-box-na-baterie-pro-skoly 7738-4315-popelnice-na-drobne-elektrobaterie

Baterie a drobné elektrozařízení můžete nosit do školy celoročně. Společně naučme děti třídit odpad a chránit přírodu. Jako odměnu obdržíme důležité body, za které získáváme dárečky v podobě hraček a školních pomůcek.

Děkujeme

V době plavání – vyučování každý pátek od 7:30 hodin

1. září 2016 – školní družina otevřena do 16:00 hodin

více informací najdete zde:  http://www.zsmsdolnilanov.cz/aktuality/

Plavecká výuka Jilemnice

Termíny: každé pátky 9.9.2016, 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.,

14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 25.11.

Čas: odjezd v 9:30, návrat ve 12:30 ke škole

S sebou: plavky, osuška, hygienické potřeby, pití, v případě

chladného počasí – čepici

Cena: 800,-Kč

Prosíme, uhradit paní ředitelce do 8.9.2016

SCHŮZKA RODIČŮ

V úterý 6. září 2017 od 15:00 hodin proběhne rodičovská schůzka.

Program: Organizace školního roku

                Plavecký kurz

                Seznámení se školním řádem

                Diskuse

Děti budou mít zapsáno v žákovských knížkách. Prosíme o podpis rodičů.