Školská rada

Školská rada byla zřízena zřizovatelem – Obcí Dolní Lánov dne 1.ledna 2006

Volební období pro členy školské rady je tříleté. Zasedání školské rady musí proběhnout min. 2x/rok.

Počet členů: 6

Hosté: Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak, nebo na pozvání předsedou rady (ředitel, odborná veřejnost, rodiče), tzn. pokud se někdo chce rady účastnit a pozván nebyl, požádá předsedu o tuto možnost.

Školská rada pro volební období 2018-2021 má tyto členy:

Za zřizovatele: Slavomír Vyklický (místopředseda), Jana Tumová

Za rodiče: Renata Waishauptová(zapisovatel), Pavlína Majerovičová

Za pracovníky  školy: Anita Blažejová (předseda), Veronika Kotoučková

Školská rada má za cíl mimo jiné, být prostředníkem mezi rodiči a školou. Chtěla by tím zlepšit komunikaci mezi těmito dvěma stranami.
Proto pokud máte nějaké připomínky, přání, stížnosti, dotazy a nechcete či nemůžete přímo jednat se zástupcem školy, neváhejte se obrátit na jakéhokoliv člena ŠR, který se bude danou věcí zaobírat, případně Vás  zastoupí v jednání se školou, případně pište přímo na e-mail školské rady.

Zápisy z jednání školské rady:

2019 – červen , srpen, září

2018 – červen , říjen , listopad

2017 – červen ,listopad

2016 – červen, říjen
2015červen, říjen
2014 – březen, říjen
2013 – duben, červen, říjen
2012 – listopad
Oznámení o svolání ŠR:

2019 – červen srpen , září

2018 – červen , říjen listopad

2017 – červen , listopad

2016červen, říjen
2015 – červen, říjen
2014 – březen, říjen
2013duben, červen, říjen
Dokumenty a informační materiály ŠR k aktuálnímu volebnímu období:

volební_řád_ŠR

jednací_řád_ŠR

Zápis_z_řádných_voleb

Zápis_-_zřízení_přípravného_výboru_řádných_voleb

Zřizovací_listina_ŠR

Starší dokumenty a informační materiály ŠR – 2015-2018:

volební_řád_ŠR

jednací_řád_ŠR

Zápis z řádných voleb

Zřizovací listina ŠR

Starší dokumenty a informační materiály ŠR – 2012-2015:

Volební řád ŠR

Jednací řád ŠR

Zápis z řádných voleb

Zápis z doplňkových voleb

Výňatek ze Školského zákona – o školské radě

Zřizovací listina ŠR