Výtvarné a literární soutěže

Soutěže, kterých se účastnili žáci školy:

Listopad 2015

Olympijský běh – kresba a přání olympionikům – odeslány tři práce, podíleli se všichni žáci ze školy  (Gažiková)

Leden až duben 2016

„Pohár vědy“ korespondenční soutěž mladých vědců, účast 12 žáků 3. – 5. ročníku, 4 kola, 391 bodů ze 400 možných, celkem 5. místo v celorepublikové soutěži                                                                                                                                                                                             (Gažiková)

Březen 2016

„Požární ochrana očima dětí“ Výtvarná část – pracovali žáci 1. – 3. ročníku, odeslány tři práce, Kateřina Farská obdržela „Čestné uznání“ v okresním kole

                                                                   Literární část – pracovali žáci 3. – 5. ročníku, odeslány celkem tři práce. 

Soutěže se celkem zúčastnilo 282 dětí                                                                                                                                                                                (Gažiková)

„Voda jako povolání“ výtvarná soutěž pod záštitou Ministerstva zemědělství. Pracovali žáci 3. – 5. ročníku. Odesláno celkem 14 prací. Dva žáci, Michal Jindřišek a Jakub Půlpán, byli oceněni čestným uznáním. Jejich práce byly vybrány z celkového počtu 1260 obrázků z celé republiky. Do úzkého výběru se dostalo 67 prací, z toho dvě z Dolního Lánova.                                                                                      (Gažiková)

„Město jako literární kulisa“ literární soutěž v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ – pracovali žáci 3.-5. ročníku, odesláno 11 prací                                                                                                                                                                                                                       (Gažiková)

Květen 2016

„Nadace ČEZ – pohádkové narozeniny elektrárny „Dlouhé Stráně – návrh maskota“
1. – 2. ročník kolorovaná kresba s krátkým textem z 19 prací odesláno 16 prací
3. – 5. ročník – 3D maskot vypracováni 4 maskoti včetně příběhu, odeslány dvě práce                                                                                        (Gažiková)

„Soutěž o nejkrásnější kreativní sešit“ – Výtvarná soutěž libovolnou technikou – účastnilo se celkem 29 žáků, sešit odevzdalo 26 žáků. Ve školním kole byli oceněni cenami z firmy Kodex  3 žáci z 1.-2.ročníku – Milan Blažej, Kamila Svatá, Kačka Farská a 3 žáci z 3. – 5. ročníku – Klára Hančová, Jakub Půlpán, Karolína Pavlíčková. 13 sešitů bylo odesláno na pořádající firmu do celostátní soutěže a Terezka Andraško se umístila na krásném 4. místě.                                                                                                                                             (Gažiková)

„Karel IV. očima dětí“ – Výtvarná soutěž, účastnilo se 18 žáků 3. -5. ročníku, odesláno 10 prací. Do soutěže bylo zasláno téměř 10 000 prací.                                                                                                                                                                                                                                             (Gažiková)

Červen 2016

„Mladí designéři 2016 – Budoucnost očima dětí“

„CHYTRÉ AUTÍČKO“ budoucnosti – 3D práce s krátkým příběhem, účastnilo se 12 žáků 3. -5. ročníku, vyhodnocení proběhne začátkem nového školního roku.                                                                                                                                                                                                             (Gažiková)

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *