Veřejné aktivity

Škola se zapojila již v dřívějších letech do akce „Recyklohraní“, při níž organizuje celoročně sběr:

  • starého papíru (svoz 1 x ročně)DSC_3899
  • prázdných el.baterií
  • drobného el. zažízení
  • plastových víček od PET lahví
  • od roku 2012 přibrala i sběr vytříděného hliníku

                                                                                          náš eko „třídící koutek“

Na vše jsou v budově školy umístěné sběrné kontejnery. Rodiče jsou vyzýváni ke spolupráci a vedení dětí k ekologické výchově. Finanční příjem za odevzdání vytříděného materiálů je použit na školní výlety, odměny k soutěžím a jiné akce školy.

Jak správně třídit třeba doma vám poradí na webových na stránkách: www.jaktridit.cz, www.alik.cz, www.ekokom.cz a jiných.

Články z obce a okolí související s tříděním odpadu:

Třídění odpadu v Dolním Lánově (Martina Schoberová – účetní OÚ)

HLINÍK JE RECYKLOVATELNÁ SUROVINA!

hliník znaky

Cimrman měl svérázný smysl pro humor, když předpovídal, že budoucnost patří aluminiu. Jenomže Cimrman byl vizionář. O tom žádná. A tak je dnes hliník obsažen ve spoustě obalů, které končí svou tristní pouť na skládkách. Jisté teorie tvrdí, že hliník má největší zastoupení v zemské kůře. Nicméně průmyslově se vyrábí až od roku 1859 z bauxitu, jehož zásoby se odhadují na 50 bilionů tun. Tenhle prevít se vyrábí naprosto neekologickým způsobem z bauxitu. Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu. Částečně i toxického.

Z chemického pohledu vyniká hliník odolností proti korozi. Je kujný s dobrou pevností v tahu. Proslavený je svou pověstnou elektrickou vodivostí, která mu zaručila kariéru v kabelovém průmyslu (než ho nahradila měď). Hliník pronikl i do potravinářského průmyslu a především do průmyslu obalového.

Hliník je obviňován, že je (možná) příčinou některých závažných chorob. Jedná se například o záněty kloubů, nádorová onemocnění i to, že by mohl být jednou z příčin Alzheimerovy choroby. Doposud to však hliníku nikdo neprokázal.

Nicméně nahradíte-li své hliníkové nádobí (pokud ještě nějaké máte) nádobím z nerezu, moc tím nezkazíte. To staré můžete odevzdat právě nám.

plechovka

HLINÍKOVÉ OBALY, KTERÉ JE MOŽNÉ  RECYKLOVAT

1.                  Plechovky od piva, limonád, energy drinků
2.                   Plechovky od deodorantů, holicích pěn (pánských i dámských)
3.                   Svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů, apod.
4.                   Alobal (např. hliníkové fólie od čokolád)
5.                   Šroubovací ALU víčka od nápojů, olejů, apod.
6.                   Víčka zavařovacích sklenic typu ‚omnia‘.
7.                   Hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice)
8.                   Konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole, apod.
9.                   Plechy a ostatní hliníkové součástky
Všeobecně tedy platí pravidlo, že recyklovat lze pouze ty materiálly (obaly), které jsou VYROBENÉ z hliníku. Tyto obaly pak můžete vesele sbírat s vědomím, že děláte něco užitečného 🙂

Vždy zkontrolujte recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a ohnutý zůstává ohnutý (zmačkaný).

RECYKLOVAT NELZE:

Materiály / obaly, ve kterých je hliník spojen s jiným materiálem, či ve kterých je hliník obsažen. Jedná se například o

1.                   Obaly od žvýkaček, másla, margarinu, vnitřní obaly cigaret > směsný odpad
2.                   Nápojové kartony > kontejnery na nápojové kartony
3.                   Veškeré další obaly, ve kterých je hliník neoddělitelně spojen s jiným materiálem
4.                   Hliník je rovněž často obsažen v elektrotechnických přístrojích > kontejnery na drobný elektroodpad nebo sběrné dvory

NĚCO O OBLÍBENÉM HLINÍKU

Hliník se vyrábí z bauxitu (těženého v povrchových dolech). Výroba hliníku není příliš ekologicky příznivá, protože spotřebovává příliš mnoho energie (uvádí se, že až 3x více než při výrobě plastu a až 25x více než při výrobě skla) a mimo to je mnohem náročnější na spotřebu vody než druhé dvě uvedené komodity. Mimo to výroba hliníku znečišťuje ovzduší a produkuje množství pevných odpadů. Hliník je tedy, co se výroby týká, velmi náročný materiál. Bez viny není ani recyklace hliníku. Při ní vzniká řada nebezpečných látek, např. solné strusky, které končí na skládce. Hliník se na skládkách téměř nerozkládá. Při reakci s atmosférickým kyslíkem se totiž vytvoří povrchová vrstva, která zabrání další reakci. Na druhou stranu se hliník tak trochu velmi dobře recykluje. Recyklace hliníkového šrotu znamená velkou úsporu energie, neboť její spotřeba je ve srovnání s výrobou primárního hliníku pouze 5 % (možná proto se u nás příliš nerecykluje).

JAK SE VYRÁBÍ HLINÍK (A CO ŽE SE TO VLASTNĚ STALO V MAĎARSKU?)

Jak víme, v roce 2010 se únik červeného bahna z jedné maďarské hliníkármy stal příčinou naprosté devastace cirka 40 kilometrů čtverečních. Co se vlastně stalo a co z nádrže maďarské hlinikárny vlastně uniklo? Jedná se zde o běžnou praxi při výrobě hliníku. Ten se vyrábí tzv. Bayerovou metodou, což je v principu reakce bauxitu s koncentrovaným louhem. Mletý surový bauxit se za působení vysokého tlaku a teploty ponoří do vysoce zásaditého roztoku hydroxidu sodného. Působením alkálií na rudu bauxitu reaguje oxid hlinitý na hlinitan sodný. Ať už to znamená cokoli. v další fázi se odděluje roztok bohatý na hliník od pevné složky, která je označována jako “červený kal”. To je v principu složitý chemický mišmaš, který obsahuje jemná zrnka hornin, solí, prvků a sloučenin. Jeho charakteristická červená barva je způsobena vysokým obsahem oxidu železa. Nicméně to, co činí tento červený kal tak nebezpečným, a to, co stálo za devastací oné maďarské vesnice, je vysoký obsah louhu, který byl použit při rafinaci. ph červeného bahna dosahuje hodnoty 13. Louh je tak silný, že bez problémů likviduje vegetaci, způsobuje popáleniny a při nadýchání až fatální zdravotní potíže. A to se právě stalo v Maďarsku. Něco kolem miliónu kubických metrů bahna s vysokým obsahem louhu vyteklo protrhlou hrází odpadní nádrže.

Důvodem, proč se na první pohled tak nesmyslně shromažďuje odpadní červené bahno v jímkách je ten, aby se odpařila voda. Po jejím odpaření je bahno skládkováno nebo jinak likvidováno.

Stejný způsob skládkování, jako v Maďarsku, se samozřejmě používá i u nás. Po havárii v Maďarsku samozřejmě proběhla přísná kontrola všech zařízení tohoto typu u nás a dle očekávání žádné závady nebyly shledány.

Ačkoli je hliník velmi ekologicky náročný, doposud nic nebrání jeho širokému využití.  Jeho sběr (podobně jako např. papír nebo plast) neexistuje v dostatečné míře nebo vůbec.

VÍTE, ŽE ….

Současná roční výroba hliníku z bauxitu se pohybuje kolem 130 000 000 tun ročně?

Největšími producenty bauxitu jsou Austrálie, Brazílie, Jamajka, Guinea a Čína?

Jedna tuna hliníku se získá z přibližně 4 – 6 tun surového bauxitu?

Z hliníku a jeho slitin jsou vyrobena letadla. A to už je nějakých tun hliníku. A proto existuje asociace “pro recyklaci letadel”. Ta sídlí ve Francii a již tři roky se stará o rozebírání “olétaných” letadel. Každý rok se vyřadí přibližně 400-500 letadel a zhruba třetina z těchto vraků se dostane do spárů přibližně 40ti firmám sdruženým v této leteckorecyklační asociaci (AFRA). Z letadel vyřazených z provozu v roce 2008 tak tyto společnosti dokázaly získat a vrátit zpět do oběhu 217 000 tun hliníku a téměř 4000 tun kvalitních směsí.