Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Lucie Koniková – ředitelka školy
 
 • Mgr. Petra Půlpánová – třídní učitelka II. třídy ZŠ, zástupce ředitele
 • Veronika Štemberková – asistent pedagoga II. třídy ZŠ
 • Mgr. Lenka Gažiková – třídní učitelka III. třídy ZŠ
 • Dana Goldmannová – asistent pedagoga III. třídy ZŠ
 • Eva Vanclová – třídní učitelka I. třídy ZŠ
 
 • Veronika Kotoučková  – učitelka MŠ (tč. na MD)
 • Jana Rejdová – učitelka MŠ
 • Miroslava Křížková – učitelka MŠ
 • Romana Blažejová – asistent pedagoga MŠ

 

 • Anita Blažejová – vychovatelka ve školní družině
 • Jana Nedomová – školní asistent

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Jana Rejdová – vedoucí školní jídelny
 • Jana Wágnerová – kuchařka
 • Andrea Ducháčková – kuchařka
 • Diana Rennerová – školnice