Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Jitka Ulvrová – ředitelka ZŠ a MŠ
 • Denisa Horáková –  MŠ
 • Veronika Kotoučková  – MŠ
 • Mgr. Petra Půlpánová – ZŠ
 • Mgr. Lenka Gažiková – ZŠ
 • Mgr. Veronika Kociánová – ZŠ a školní družina (MD)
 • Anita Blažejová – školní družina (zástup)
 • Dana Goldmannová – asistent pedagoga
 • Jana Nedomová – školní asistent

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Jana Rejdová – vedoucí školní jídelny
 • Jana Wágnerová – kuchařka
 • Andrea Ducháčková – kuchařka
 • Diana Rennerová – školnice