Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Lucie Koniková – ředitelka
 • Mgr. Petra Půlpánová – učitelka ZŠ
 • Mgr. Lenka Gažiková – učitelka ZŠ
 • Veronika Kotoučková  – učitelka MŠ
 • Jana Rejdová – učitelka MŠ
 • Anita Blažejová – vychovatelka ve školní družině
 • Dana Goldmannová – asistent pedagoga
 • Jana Nedomová – školní asistent

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Jana Rejdová – vedoucí školní jídelny
 • Jana Wágnerová – kuchařka
 • Andrea Ducháčková – kuchařka
 • Diana Rennerová – školnice