Plán akcí

Celoroční projekt „ Nežiji sám, ale uprostřed druhých“

1. září 2016 – schůzka rodičů /první ročník/

6. září 2016 – třídní schůzky (školní řád, organizace výuky, plavání)  

7. září 2016  – schůzka rodičů v Mateřské škole v 15:00

9. září 2016 25.listopadu 2016 – kurz plavání

29. září 2016 –  projektový den „Nežiji sám, ale uprostřed druhých“

14. listopadu 2016 – beseda s Martinem Zachem

15. listopadu 2016 – divadlo

17. listopadu 2016 – státní svátek

18. listopadu 2016 – projektový den „Nežiji sám, ale uprostřed druhých“   

24. listopadu 2016 – vázání adventních věnců a posezení s rodiči

29. listopadu 2016 – konzultace o prospěchu a chování

2. prosince 2016 – maškarní čertovské radovánky od 16:00

8. prosince 2016 -zpívání vánočních koled v kostele v Dolním Lánově od 17:00

19. prosince – 21. prosince 2016 – vánoční trhy

22. prosince 2016 – projektový den, předávání dárečků

23. prosince 2016 – zpívání koled u stromečku v obci

16. ledna – 20. ledna 2017– lyžování ve Vrchlabí

26. ledna 2017 – 2. března 2017 – kurz bruslení

31. ledna 2017 – projektový den

31. ledna 2017 – pololetní vysvědčení

3. února 2017 – pátek – pololetní prázdniny 

21. března 2017 – třídní schůzky

30. března 2017 – besídka pro rodiče i veřejnost

7. dubna 2017 –  zápis do 1. ročníku školy 

12. dubna 2017 – schůzka rodičů v Mateřské škole v 15:30

20. dubna 2017 – Den Země v Hostinném (4. a 5. ročník)

                            – Den Země ve Vrchlabí (1. 2. a 3. ročník)

27. dubna 2017 – sběr papíru

28. dubna 2017 – Projektový den (Čarodějnice)

5. května 2017 –  zápis dětí do mateřské školy od 10:00 do 14:30 hodin

17. května 2017 – školní výlet Kuks, Braunův betlém

25. května 2017 – projektový den

30. května 2017 -konzultace o prospěchu a chování

3. června 2017 – pohádkové putování po lese s plněním úkolů

9. června 2017 – Den kostelů – vystoupení s dětmi

/termín bude upřesněn/ – vítání občánků                                           

Recyklohraní  a Zdravé zuby                                        

/termín bude upřesněn/ – sportovní soutěže, Olympijský běh,….

/termín bude upřesněn/ – spaní ve škole s programem, soutěže