Plán akcí

Celoroční projekt „ POVOLÁNÍ“

4. září 2017 – schůzka rodičů /první ročník/, divadlo Ba-ja-ja

6. září 2017  – schůzka rodičů v Mateřské škole v 15:00

                          – skauti ve škole

7. září 2017 – třídní schůzky (školní řád, organizace výuky)  

2. října 2017  13. listopadu 2017 – kurz bruslení

12. října 2017 – Běh zámeckým parkem

25. října 2017 – projektový den „Kovovýroba Pavlišovi“

16. listopadu 2017 – pedagogická porada

16. listopadu 2017 – projektový den

17. listopadu 2017 – státní svátek  

30. listopadu 2017 – vázání adventních věnců a posezení s rodiči

4. prosince 2017 – maškarní čertovské radovánky od 16:00

7. prosince 2017 – konzultace o prospěchu a chování

15. prosince 2017 -zpívání vánočních koled v kostele v Dolním Lánově od 17:00

18. prosince – 22. prosince 2017 – školní vánoční trhy

22. prosince 2017 – projektový den, předávání dárečků

22. prosince 2017 – zpívání koled u stromečku v obci

31. ledna 2018 – pololetní vysvědčení

2. února 2018 – pololetní prázdniny 

1 . března 2018  – besídka pro rodiče a veřejnost

20. března 2018 – výukové plavání do 05. června 2018

05. dubna 2018 – zápis do 1. třídy

12. dubna 2018 – třídní schůzky 

19 . dubna 2018 – Den Země v Hostinném (4. a 5. ročník)

                            – Den Země ve Vrchlabí (1. 2. a 3. ročník)

20 . dubna 2018 – sběr papíru

03. května 2018 –  zápis dětí do mateřské školy od 10:00 do 14:30 hodin

25. května 2018 – Noc kostelů

2. června 2018 – pohádkové putování po lese s plněním úkolů

 ?. června 2018 – Zahradní slavnost                                        

Recyklohraní                                        

/termín bude upřesněn/ – sportovní soutěže, Olympijský běh,….

/termín bude upřesněn/ – spaní ve škole s programem, soutěže