Plán akcí ŠD

V pátek, 20. prosince 2019 je školní vyučování do 10:00 hodin.

Poté budou děti ve školní družině.

Školní družina je otevřena do 13:00 hodin.

 

Ve středu, 25. září 2019

Návštěva knihovny v Dolním Lánově

od 13:00 hodin do 14:00 hodin

Více informací: zde

 

V pondělí, 16. září 2019

Družinové odpoledne v lese,

pohybové lesní hry, luštění, soutěžení, sbírání přírodnin a tvoření zvířátek

Více informací: ZDE

Ve čtvrtek, 12. září 2019

Družinové sportovní odpoledne,

pohybové hry s luštěním a hledáním pokladu,

 jízdou na koloběžce po překážkové dráze,

to vše a mnohem více na školní zahradě…..informace zde

 

Družinové odpoledne v lese – ve středu 4. září 2019

Ve 12:30 odcházíme společně do lesa. Děti se mohou těšit: na pohybové lesní hry, luštění šifry, orientace v prostoru a tvoření z přírodnin. Zpět ke škole se vracíme do 14: 30.

S sebou: vhodné sportovní oblečení, sportovní obuv a lahev na pití (ve škole pití doplníme)

A curious squirrel with a fluffy tail made of brown copper beech leaves. This cheeky little one definitely complements an earth toned room. Specifications Illustrated art print from an original watercolor painting by Limzy.  Art print with preserved flowers Inkjet print on premium matte photo paper, 210 gsm White 3D Fr Loukoumiaou: Activités avec feuilles d'automne #2 - tête de lion et crinière en feuilles

Výchovně vzdělávací program a vnitřní řád ŠD – 2019/2020

VVP a VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

Celoroční plán školní družiny 2019/2020

LETÍME SVĚTEM 2019 – 2020

ZÁŘÍ 2019

bezpečně do školy i ve škole

sportovní odpoledne  – pohybové  a míčové hry, jízda na kole, na koloběžce

pohybové hry v lese

ŘÍJEN 2019

podzimní tvoření z přírodnin

lesní hry (stopovačka, šifry, hry na postřeh a zapamatování, orientace v prostoru)

sportování na školní zahradě, drakiáda

LISTOPAD 2019

podzimní příroda, lesní hry

hrabání listí

recyklohraní

tvoření výrobků na vánoční jarmark

PROSINEC 2019

vánoční zvyky a tradice

pořádání čertovského karnevalu pro obec

příprava výrobků na vánoční jarmark – vánoční jarmark ve škole

hravá gymnastika

LEDEN 2020

zima je prima – lyžujeme, bobujeme, sáňkujeme

stavíme ze sněhu

kouzelný svět knih

ÚNOR 2020

zábavné odpoledne na sněhu –  opravdová koulovačka, stavby ze sněhu

soutěž o nejhezčího sněhuláka, jízda na bobech, na saních, na lyžích

BŘEZEN 2020

receptář prima nápadů

beseda o přírodě

sportovní hry

DUBEN 2020

Den Země – úklid v okolí školy a po obci

jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce

veselé čarodějnické odpoledne

sportovní pohybové hry, relaxační cvičení z jógy

KVĚTEN 2020

dopravní výchova – bezpečně na kole –  jízda zručnosti na dopravním hřišti

výroba dárečků pro naše maminky a babičky

cesta za pokladem – stopovačka, orientace po mapě, šifrování

kreativní tvoření na zahradě

sportujeme – míčové hry, atletika

ČERVEN 2020

Den dětí – netradiční hry a soutěže

zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátelé a občany obce

bezpečnost o prázdninách

branný den, první pomoc

____________________________________________

Výchovně vzdělávací program a vnitřní řád ŠD – 2018/2019

VVP A VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – 2018/2019

SVĚT KOLEM NÁS 2018 – 2019

PLÁNOVANÉ CELODRUŽINOVÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019

ZÁŘÍ 2018

Bezpečně do školy i ve škole

sportovní odpoledne – pohybové  a míčové hry, jízda na kole, na koloběžce

výlet na chatu Ferru – odpolední akce – účast na akci ,,Kluci v akci“ se sportováním

ŘÍJEN 2018

Podzimní tvoření z přírodnin

sportování na školní zahradě

drakiáda

lesní hry (stopovačka, šifry, hry na postřeh a zapamatování, orientace v prostoru)

LISTOPAD 2018

Výroba výrobků na vánoční jarmark

soutěž ve skoku přes švihadlo

tancování na hudbu, cvičení na jogu

soutěž v recyklohraní

PROSINEC 2018

Vánoční zvyky a tradice

pořádání čertovského karnevalu pro obec

příprava výrobků na vánoční jarmark – vánoční jarmark ve škole

hravá gymnastika

LEDEN 2019

Zima je prima – lyžujeme, bobujeme, sáňkujeme

kouzelný svět knih – návštěva místní knihovny

školní besídka pro rodiče, přátelé a občany obce

ÚNOR 2019

Zábavné odpoledne na sněhu –  opravdová koulovačka, stavby ze sněhu

soutěž o nejhezčího sněhuláka, jízda na bobech, na saních, na lyžích

BŘEZEN 2019

Receptář prima nápadů

beseda o přírodě

sportovní hry

DUBEN 2019

Den Země – úklid v okolí školy a po obci

jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce

veselé čarodějnické odpoledne

sportovní pohybové hry, relaxační cvičení z jógy

KVĚTEN 2019

Dopravní výchova – bezpečně na kole –  jízda zručnosti na dopravním hřišti

výroba dárečků pro naše maminky a babičky

cesta za pokladem – stopovačka, orientace po mapě, šifrování

kreativní tvoření na zahradě

sportujeme – míčové hry, atletika

ČERVEN 2019

Den dětí – netradiční hry a soutěže

zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátelé a občany obce

bezpečnost o prázdninách

branný den, první pomoc

 

Celoroční plán školní družiny v jednotlivých měsících

SVĚT KOLEM NÁS 2017 – 2018

Celoroční plán školní družiny v jednotlivých měsících

SVĚT KOLEM NÁS 2016 – 2017

 

PLÁNOVANÉ CELODRUŽINOVÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

ZÁŘÍ 2016

Bezpečně do školy i ve škole

Beseda s Martinem Zachem, Mužem roku 2009, který následkem pádu do vody ochrnul.

ŘÍJEN 2016

I.ročník – Noční stezka odvahy pohádkovým lesem, společné spaní ve družině, podzimní tvoření z přírodnin, ochrana životního prostředí.

LISTOPAD 2016

Tvoření výrobků na vánoční jarmark, sportovní soutěže, soutěž v recyklohraní

PROSINEC 2016

Vánoční zvyky a tradice, výroba vánočních ozdob a dárků, pořádání čertovského karnevalu pro obec, příprava výrobků na vánoční jarmark. Vánoční jarmark ve škole.

LEDEN 2017

Zima je prima – lyžujeme, bobujeme, sáňkujeme, bruslíme na HC stadionu Vrchlabí, návštěva knihovny v Dolním Lánově

ÚNOR 2017

Zábavné odpoledne na sněhu – opravdová koulovačka, stavby ze sněhu. Soutěž o nejhezčího sněhuláka, jízda na bobech, na saních, na lyžích, bruslíme na HC stadionu Vrchlabí

BŘEZEN 2017

Nacvičování na školní besídku, vystupování na školní besídce pro rodiče, přátelé a občany obce, jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce

DUBEN 2017

Jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce, ke Dni Země vyrábíme informační plakáty pro obec, uklízíme v okolí školy, veselé čarodějnické odpoledne plné sportovních her

KVĚTEN 2017

Dopravní výchova – bezpečně na kole – jízda zručnosti na dopravním hřišti, výroba dárečků pro naše maminky a babičky, hrajeme si, soutěžíme a tvoříme na zahradě

ČERVEN 2017

Den dětí – netradiční hry a soutěže, Zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátelé a občany obce, bezpečnost o prázdninách

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *