TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 16:15 v MŠ

Organizace prvního školního týdne

Organizace prvního týdne školy (3. –  7. 9. 2018)

Datum Konec výuky Provoz družiny Poznámky
3. 9. 2018 cca 9:30 hod. 9:30 – 13:00 hod. Přivítání prvňáčků
4. 9. 2018 11:30 11:30– 16:00 hod. Třídnické hodiny
5. 9. 2018 11:30 11:30– 16:00 hod.  
6. 9. 2018 11:30 11:30– 16:00 hod.  

Od pondělí 10. 9. 2018 se žáci učí dle rozvrhu.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin. Sejdeme se ve vestibulu u šaten. Družina bude do 13:oo hodin. Prosíme, aby děti věděly, zda půjdou na oběd. Děkujeme

Výsledek obrázku pro back to school

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 3. 9. 2018schůzka rodičů – /první ročník/

Ve čtvrtek 13. 9.2018 od 15:30 hodin –  třídní schůzka – (školní řád, organizace výuky, plánované školní akce… ).

Zároveň na třídní schůzce proběhnou volby 2 členů z řad zákonných zástupců žáků školy do školské rady, na funkční období 2018-2021, bližší informace : zde

Ve škole to žije i o prázdninách

Po pobytovém táboře na chatě Ferra se děti mohly v druhém týdnu těšit na příměstský tábor. Tábor byl plný výletů, netradičních lesních her, sportovních soutěží, i cyklo výletů po lesních cestách.

Více informací: zde

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Ve školním roce 2017/2018 jsme žádali a nakonec získali od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dotaci na podporu a rozvoj polytechnické výchovy.

  Cílem tohoto projektu bylo vzbudit u dětí zájem o pracovní činnosti na základní škole, seznámit je s různými materiály a opracovávat je. K vypěstování pracovních dovedností však potřebujeme vhodné pracovní nářadí – z dotace tedy pořídíme především pracovní stoly, svěráky, kladívka, ale též stavebnice na montování, apod. Věříme, že děti budou v dalším období využívat těchto pomůcek po celou školní docházku. Vše mají přístupné na chodbě budovy, proto mohou pracovat i o přestávce či ve volnočasových útvarech.

Informace k příměstskému táboru – 16.7. – 20.7.2018

Více informací: zde

POZDRAV Z DRUŽINOVÉHO TÁBORA – CHATA FERRA

Posíláme pozdrav z družinového tábora z chaty Ferra. Dostali jsme se do Kouzelné říše pohádek a fantazie. S pomocí Slunečnice, Měsíčnice, Větrnice a Večernice zdoláváme všechny překážky, které nám do cesty nastražili zlí skřeti.

Více informací:  zde

zájmové kroužky 2017 – 2018

Za přispění Královéhradeckého kraje se na naší málotřídní škole mohly opět rozběhnout naše mimoškolní aktivity: sboreček, pískání na flétničky, matematicko-přírodo-technický kroužek, sportovní hry a nově: čtenářský klub a šachový kroužek. Více informací najdete zde: kroužky

 

Program

Středa – odevzdávání učebnic, beseda – Papoušci

Čtvrtek – kulturně hravé dopoledne (deskové hry)

Pátek – vysvědčení (cca do 9:30)

           – oběd (budeme ve středu zjišťovat)

           – družina do 13:00