Monthly Archives: Srpen 2019

Organizace prvního týdne

Začátek vyučování v 7:45.

Konec výuky první týden (2. – 6. září 2019/2020)

  1. ročník 2. – 3. ročník 4. – 5. ročník
Pondělí Cca 9:30 9:30 9:30
Úterý 10:30 11:30 11:45
Středa 11:30 11:30 11:45
Čtvrtek 11:30 11:30 11:45
Pátek 11:30 11:30 11:45

Prosíme o včasné přihlášení či odhlášení obědů!

V pondělí 2. 9. bude ŠD do 12:00.

Žáci mají možnost navštěvovat ŠD (jak před obědem, tak po něm).

Od 9. září 2019 se žáci řídí rozvrhem napsaným v ŽK.

zahájení školního roku 2019/2020