Monthly Archives: Srpen 2018

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin. Sejdeme se ve vestibulu u šaten. Družina bude do 13:oo hodin. Prosíme, aby děti věděly, zda půjdou na oběd. Děkujeme

Výsledek obrázku pro back to school

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 3. 9. 2018schůzka rodičů – /první ročník/

Ve čtvrtek 13. 9.2018 od 15:30 hodin –  třídní schůzka – (školní řád, organizace výuky, plánované školní akce… ).

Zároveň na třídní schůzce proběhnou volby 2 členů z řad zákonných zástupců žáků školy do školské rady, na funkční období 2018-2021, bližší informace : zde