Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 přijímá k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

v Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov, okres Trutnov

uchazeče s těmito registračními čísly:

MŠ – 01/20

MŠ – 02/20

MŠ – 03/20

MŠ – 04/20

MŠ – 05/20

MŠ – 06/20

Počet přijatých uchazečů:                 6

Počet nepřijatých uchazečů:              0

Blahopřejeme a těšíme se na Vás 😊

O termínu schůzky rodičů budete informováni prostřednictvím emailu a na internetových stránkách www.zsmsdolnilanov.cz

V Dolním Lánově dne 22. 5. 2020

Mgr. Lucie Koniková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *