Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, okres Trutnov
Dolní Lánov 222, 543 41, Lánov, IČO: 710 09 761
email: zs.d.lanov@atlas.cz, tel.: 735 756 730

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve správním řízení

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

přijímá k základnímu vzdělávání od šk. roku 2020/2021

v Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov, okres Trutnov

uchazeče s těmito registračními čísly:

ZŠ-01-20

ZŠ-02-20

ZŠ-03-20

ZŠ-04-20

ZŠ-05-20

ZŠ-06-20

ZŠ-07-20

Počet přijatých uchazečů:                  7

Počet odkladů:                                   zatím 0

Počet nepřijatých uchazečů:              0

Blahopřejeme a těšíme se na Vás 😊

Datum schůzky rodičů budoucích prvňáčků bude zveřejněn na našich webových stránkách a bude Vám zaslán do emailu.

V Dolním Lánově dne 28. 4. 2020

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *